SLUŽBY GDPR PRE SOCIÁLNE ZARIADENIA - Datafy.sk
služby GDPR pre sociálne zariadenia, GDPR, domov dôchodcov, dom sociálnych služieb, poskytovateľ sociálnych služieb, sociálne zariadenie, senior, ochrana osobných údajov, európske nariadenie, zákon o ochrane osobných údajov, 25.2.2018
15908
page-template-default,page,page-id-15908,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

SLUŽBY GDPR PRE SOCIÁLNE ZARIADENIA

BALÍK PRE SOCIÁLNE ZARIADENIA:
 • zavedenie primeraných politík ochrany osobných údajov
 • analýza existujúceho stavu osobných údajov, vyhodnotenie rizík a doporučenia opatrení (bezpečnostné, organizačné opatrenia)
 • vytvorenie dokumentov a smerníc
 • konzultácie a poradenstvo v prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov (1 hod.)
 • postup oznamovania udalosti v oblasti zabezpečenia (informovať Úrad na ochranu osobných údajov SR o porušení osobných údajov, vrátane
  prípadného úniku osobných údajov)
 • vypracovanie testu proporcionality (oprávnený záujem) a internej analýzy, týkajúcej sa zodpovednej osoby podľa výsledkov analýzy existujúceho stavu osobných údajov
 • pravidelné sledovanie a upozornenie na legislatívne zmeny so zameraním na sociálne zariadenia
NAD RÁMEC VYŠŠIE UVEDENÉHO BALÍKA PONÚKAME SLUŽBY:
 • právne zastúpenie
 • pravidelnú ročnú kontrolu súladu sociálneho zariadenia s GDPR
 • aktualizáciu dokumentácie (legislatívne zmeny, zásadné odporúčanie Úradu pre ochranu osobných údajov SR resp. Európskeho výboru pre ochranu údajov)
 • súčinnosť a pomoc pri uplatnení práv dotknutých osôb resp. pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov SR

PARTNER

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Po zaslaní objednávky Vám bude mailovou formou zaslaná zálohová faktúra. Po zaplatení zálohovej faktúry Vám bude zaslaný dotazník. Na základe Vami poskytnutých údajov, Vám budú zrealizované objednané služby v zmysle ponuky balíka. Poskytnuté služby sú platné a v súlade s legislatívnym stavom ku dňu 25.5.2018

Najprv musíte súhlasiť s VOP !