SLUŽBY GDPR PRE SOCIÁLNE ZARIADENIA - Datafy.sk
služby GDPR pre sociálne zariadenia, GDPR, domov dôchodcov, dom sociálnych služieb, poskytovateľ sociálnych služieb, sociálne zariadenie, senior, ochrana osobných údajov, európske nariadenie, zákon o ochrane osobných údajov, 25.2.2018
15908
page-template-default,page,page-id-15908,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

SLUŽBY GDPR PRE SOCIÁLNE ZARIADENIA

BALÍK PRE SOCIÁLNE ZARIADENIA:
  • analýza existujúceho stavu osobných údajov, vyhodnotenie rizík a doporučenia opatrení (bezpečnostné, organizačné opatrenia)
  • vypracovanie bezpečnostnej smernice, vrátane príloh ako napr. vzor Sprostredkovateľskej zmluvy, vzor Poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť, vzor Informačnej povinnosti, vzor Záznamu o poučení oprávnenej osoby, vzor Evidencie uplatnených práv dotknutej osoby, vzor Záznamu o porušení ochrany osobných údajov, vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach, vzor Súhlasu so spracúvaním osobných údajov, vzorové formuláre potrebné ku kamerovému systému (ak máte)
  • konzultácie a poradenstvo v prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov (1 hod.)
  • postup oznamovania udalosti v oblasti zabezpečenia osobných údajov (informovať Úrad na ochranu osobných údajov SR o porušení osobných údajov, vrátane prípadného úniku osobných údajov)
  • vypracovanie testu proporcionality (oprávnený záujem) a internej analýzy, týkajúcej sa zodpovednej osoby podľa výsledkov analýzy existujúceho stavu osobných údajov
NAD RÁMEC VYŠŠIE UVEDENÉHO BALÍKA PONÚKAME SLUŽBY:
  • právne zastúpenie
  • pravidelnú ročnú kontrolu súladu sociálneho zariadenia s GDPR
  • aktualizáciu dokumentácie (legislatívne zmeny, zásadné odporúčanie Úradu pre ochranu osobných údajov SR resp. Európskeho výboru pre ochranu údajov,v dôsledku zmien spracúvania osobných údajov vo Vašej spoločnosti)
  • súčinnosť a pomoc pri uplatnení práv dotknutých osôb resp. pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa výsledkov analýzy existujúceho stavu osobných údajov

PARTNER

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Po zaslaní objednávky Vám bude mailovou formou zaslaná zálohová faktúra. Po zaplatení zálohovej faktúry Vám bude zaslaný dotazník. Na základe Vami poskytnutých údajov, Vám budú zrealizované objednané služby v zmysle ponuky balíka. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej objednávky. Viac informácií nájdete na: Zásady ochrany osobných údajov - Informácie pre dotknuté osoby

Najprv musíte súhlasiť s VOP !