GDPR pre súkromné ambulancie a zdravotníckych pracovníkov - Datafy.sk
15576
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15576,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

SLUŽBY PRE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

BALÍK PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Zdravotnícky pracovník: Lekár, zubný lekár, sestra, dentálna hygienička, farmaceut, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, laboratórny diagnostik, fyzik, domáci ošetrovateľ, súdny psychiater.
 • zavedenie primeraných politík ochrany osobných údajov
 • analýza existujúceho stavu osobných údajov, vyhodnotenie rizík a doporučenia opatrení (bezpečnostné a organizačné opatrenia)
 • vytvorenie dokumentov a smerníc
 • postup oznamovania udalosti v oblasti zabezpečenia informácií (informovať Úrad na ochranu osobných údajov SR o porušení osobných údajov, vrátane
  prípadného úniku osobných údajov)
 • vypracovanie testu proporcionality (oprávnený záujem) a internej analýzy, týkajúcej sa zodpovednej osoby podľa výsledkov analýzy existujúceho stavu osobných údajov
 • pravidelné sledovanie a upozornenie na legislatívne zmeny so zameraním na zdravotnícky sektor
NAD RÁMEC VYŠŠIE UVEDENÉHO BALÍKA PONÚKAME SLUŽBY:
 • Právne zastúpenie
 • Pravidelnú ročnú kontrolu súladu ambulancie s GDPR  „preventívna prehliadka“
 • Aktualizáciu dokumentácie (legislatívne zmeny, zásadné odporúčanie Úradu pre ochranu osobných údajov SR resp. Európskeho výboru pre ochranu údajov)
 • Súčinnosť a pomoc pri uplatnení práv dotknutých osôb resp. pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov SR

ZĽAVA PRE ČLENOV:

                       

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Po zaslaní objednávky Vám bude mailovou formou zaslaná zálohová faktúra. Po zaplatení zálohovej faktúry Vám bude zaslaný dotazník. Na základe Vami poskytnutých údajov, Vám budú zrealizované objednané služby v zmysle ponuky balíka. Poskytnuté služby sú platné a v súlade s legislatívnym stavom ku dňu 25.5.2018

Najprv musíte súhlasiť s VOP !