Home - Datafy.sk
15250
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15250,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Dňa 25.mája 2018 vstúpilo do platnosti Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov  (General Data Protection Regulation – ďalej  len „GDPR“), ktoré zásadným spôsobom posilnilo práva, prístup a kontrolu občanov nad osobnými údajmi a zjednotilo existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci Európskej únie. K spracúvaniu osobných údajov dochádza neustále pri vybavovaní objednávok zákazníkov, zasielaní newsletterov, vedení údajov o zamestnancoch, klientoch, pacientoch alebo pri uzatváraní zmlúv s externými dodávateľmi. GDPR sa týka takmer všetkých firiem, organizácií a štátnej správy bez ohľadu na veľkosť spoločnosti alebo počet zamestnancov.

ČO POTREBUJETE?

     byť v súlade s GDPR

     splniť si zákonnú povinnosť

     získať istotu

     pomoc ušetriť náklady

     zrealizovať len to, čo potrebujete

     byť priebežne upozorňovaný na zmeny

     podporu pri implementácií zmien na zabezpečenie súladu s GDPR

 

Cena za porušenie pravidiel GDPR môže byť vysoká.

V súlade s novou právnou úpravou je potrebné aktualizovať vašu zmluvnú dokumentáciu a procesy.

AKÉ ZÁSADNÉ ZMENY A NOVÉ POVINNOSTI PRINIESLO GDPR

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

V prípade porušenia ochrany osobných údajov do 72 hodín, po tom ako sa o ňom prevádzkovateľ dozvedel

ŽIADOSŤ DOTKNUTÝCH OSÔB

Povinnosť prevádzkovateľa reagovať na dopyt dotknutej osoby do jedného mesiaca od doručenia žiadosti

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Právo na prenosnosť údajov, Právo na obmedzenie spracúvania, Právo na opravu, Právo na podanie sťažnosti

ZRUŠENIE POVINNOSTI MAŤ BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT

Nová právna úprava zavádza povinnosť prevádzkovateľovi posúdiť vplyv na ochranu údajov podľa čl. 35 nariadenia

PREVÁDZKOVATEĽSKO – SPROSTREDKOVATEĽSKÉ VZŤAHY

Rozšírenie povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, Rozšírenie náležitosti zmluvných vzťahov

VEDENIE ZÁZNAMOV O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

Nahrádza oznamovaciu povinnosť (§ 34 - § 36), alebo osobitnú evidenciu informačných systémov

GDPR je proces, ktorý sa nekončí jednorázovým vyplnením dotazníka, vypracovaním dokumentácie a nastavením procesov. Súčasná doba prináša neustále zmeny v oblastiach legislatívy, technológii a pracovného života, ktoré môžu mať dosah na spracovanie osobných údajov. Poskytneme vám komplexnú ochranu, ktorá nekončí vypracovaním dokumentácie. Našim klientom ponúkame súčinnosť pri riešení žiadostí občanov a prípadných sporoch a pravidelnú kontrolu súladu s GDPR.