Datafy.sk | Služby GDPR pre Ambulancie
15576
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15576,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Služby GDPR pre Ambulancie

BALÍK PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Zdravotnícky pracovník: Lekár, zubný lekár, sestra, dentálna hygienička, farmaceut, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, laboratórny diagnostik, fyzik, domáci ošetrovateľ, súdny psychiater.
 • analýza existujúceho stavu osobných údajov, vyhodnotenie rizík a doporučenia opatrení
 • vytvorenie dokumentov a smerníc (bezpečnostné, organizačné a právne opatrenia)
 • aktualizácia zmluvnej dokumentácie
 • kontrola stavu softvéru s GDPR
 • poučenia zdravotníckych pracovníkov
 • doporučenia a nastavenie procesov smerom ku pacientom
 • doporučenia a nastavenia procesov smerom k dodávateľovi lékarského softvéru vrátane vypracovania prevádzkovateľsko-sprostredkovateľskej zmluvy
 • informácia, ako reagovať na nové práva dotknutej osoby a ktoré z týchto práv si môže uplatňovať pacient a ktoré zamestnanec
 • postup oznamovania udalostí v oblasti zabezpečenia informácií (informovať Úrad na ochranu osobných údajov SR o porušení ochrany osobných údajov, vrátane prípadného úniku osobných údajov)
 • poradenstvo a konzultácie v prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov bez obmedzenia
 • pravidelné sledovanie a upozornenie na legislatívne zmeny so zameraním na súkromné ambulancie
 • súčinnosť v prípade žiadosti občana
 • súčinnosť v prípade kontroly z Úradu na ochranu osobných údajov SR
 • posúdenie nutnosti ustanovenia zodpovednej osoby (DPO – Data Protection Officer)
 • posúdenie povinnosti vypracovania analýzy vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA – Data Protection Impact Assessment)
 • poistenie zodpovednosti do 200 000 €
Nad rámec vyššie uvedeného balíka ponúkame služby:
 • Právne zastúpenie
 • Pravidelnú ročnú kontrolu súladu ambulancie s GDPR  „preventívna prehliadka“
 • Aktualizáciu dokumentácie (legislatívne zmeny, zásadné odporúčanie Úradu pre ochranu osobných údajov SR resp. Európskeho výboru pre ochranu údajov)

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
Po zaslaní objednávky Vám bude mailovou formou zaslaná faktúra. Zaplatením faktúry Vám bude zaslaný krátky dotazník, ktorého vyplnenie trvá 5 až 10 minút. Na základe Vami poskytnutých údajov, Vám budú zrealizované objednané služby v zmysle ponuky balíka. Poskytnuté služby sú platné a v súlade s legislatívnym stavom ku dňu 25.5.2018